CT Predictor Points Table

POSTED BY Salis Afaque


RANKINGS


1. Pulkit Gupta - 48 pts (Bonus - 60)     
2. Md Nasar - 48 pts (Bonus - 43)  

3. Sunil Poonia - 45 pts (Bonus - 59) 
4. Kaustav Paul - 45 pts (Bonus - 54)  
 
5. Sushant Mukhi - 44 pts (Bonus - 16)  

6. Ujjawal Chamaria - 43 pts (Bonus - 17)

7. Harsh Pishwe - 42 pts (Bonus - 11) 
8. Ankur Bagai - 42 pts (Bonus - 11) 

9. Lakshya Tandon - 41 pts (Bonus - 39) 
10. Debojit Chakraborty - 41 pts (Bonus - 25)  

11. Abhinav Kachru - 38 pts (Bonus - 19)  
12. Shrruti Patole - 38 pts (Bonus - 13)

13. Pratik Pravin - 37 pts (Bonus - 15)  
14. Debapratim Mondal - 37 pts (Bonus - 11) 
15. Dungar Singh - 37 pts 
 
16. Avishek Gupta - 35 pts (Bonus - 11)
17. Vaibhav Garg - 35 pts (Bonus - 8)

18. Anuj Mishra - 33 pts (Bonus - 25)  

19. Kartik Moghe - 32 pts (Bonus - 19) 
20. Ash Luhera - 32 pts (Bonus - 13) 
21. Sindhu Korukonda - 32 pts (Bonus - 8)
22. Murali Ryan - 32 pts (Bonus - 5)
23. Pragat Kasana - 32 pts (Bonus - 5) 
24. Sumit Sharma - 32 pts (Bonus - 4)
25. Sahdev Antriwale - 32 pts (Bonus - 1) 

26. Shardul Rathod - 31 pts (Bonus - 5)

27. Vaibhav Pratap - 28 pts

28. Sandeep Hati - 27 pts (Bonus - 7)
29. Sonali Priyadarsini - 27 pts (Bonus - 5) 
30. Maheep Yadav - 27 pts 

31. Prashant Wase - 24 pts (Bonus - 2)

32. Shubhankar Khatai - 22 pts (Bonus - 24)
33. Roshni Gupta - 22 pts (Bonus - 18)
34. Akshay Aniket - 22 pts (Bonus - 9)

35. Ankit Sharma - 21 pts

36. Asfar Shoaib - 18 pts (Bonus - 34) 
37. Abhishek Verma - 18 pts (Bonus - 22)

38. Anindita Dash - 17 pts (Bonus - 14)
39. Mrinal Dey - 17 pts (Bonus - 5)
40. Lokesh Gupta - 17 pts (Bonus - 5) 
41. Jai Tripathi - 17 pts
42. Sharique Imam - 17 pts
43. Sagar Rajavat - 17 pts

44. Sonu Dubey - 16 pts (Bonus - 6)
45. Ghazali - 16 pts
46. Sanskar Chamaria - 16 pts

47. Dpendra Rijal - 15 pts (Bonus - 15) 
48. Aditya Agarwal - 15 pts (Bonus - 5)

49. Bala Satya - 14 pts (Bonus - 6) 

50. Santanu Raj - 12 pts (Bonus - 3) 
51. Vj - 12 pts

52. Sai Pradeep - 11 pts 
53. Waqas Mirza - 11 pts 
54. Shweta Gupta - 11 pts
55. Sakthi Maxwell - 11 pts

56. Nidhi - 10 pts
57. Amit Kumar - 10 pts

58. Shubham Sarraf - 8 pts

59. Rahul Mall R M - 6 pts (Bonus - 8)
60. Prakash C Yadav - 6 pts (Bonus - 4)
61. Suresh Mukhiya - 6 pts
62. Ramesh Chougala - 6 pts
63. Sonam Mishra - 6 pts

64. Aditya Nighot - 5 pts (Bonus - 5)
65. Reena Barolia - 5 pts
66. Prateek Shrikhande - 5 pts
67. Pavitr Singh - 5 pts
68. Vansh Arora - 5 pts
69. Gaurav Kewale - 5 pts
70. Shubhojeet Bondopadhdhay - 5 pts
71. Ankit Kumar - 5 pts
72. Prashant Vidwat - 5 pts
73. Nasrul Haque - 5 pts
74. Rana Vinayak - 5 pts
75. Garima Mehra - 5 pts

76. Nihar Ranjan - 1 pt
77. Khyati Gautam - 1 pt
78. Peeyush Vibhandik - 1 pt
79. Prakhar Seth - 1 pt
80. Janci Rani - 1 pt
81. Sha Lini - 1 pt


Join our PREDICT & WIN Game here - SALISONLINE.in Facebook